Takster

Takstblad, gældende fra 1. januar 2016

Tilslutningsafgifter:

Almindelig parcel kr. 15.000,00 (incl. stophane og måler)
Andelsforeninger med flere beboelser på samme matrikel beregnes efter faktor 0.9

Almindelig forbruger:

Fast afgift kr. 250,00
Adm.bidrag betales pr. måler kr. 250,00
Pr. forbrugt kbm kr. 3,27
Vandafgift, stat, pr. kbm kr. 5,86
Grundvandskortlægn. pr. kbm kr. 0,39
Havehane kr. 250,00
For sen indsendelse af målerkort kr. 100,00
For sen indbetaling kr. 100,00
Rykkerskrivelse kr. 100,00
Lukning for vand og genåbning Efter regning
Flytteopgørelse kr. 100,00
Overtrædelse af evt vandingsforbud, unødig spild kr. 300,00
Morarenter ved gæld udover betalingsfrist 15%

Forbrugsafgifter for erhverv og storforbrugere:

Pr. forbrugt kbm kr. 4,75
Målerleje kr. 500,00

 
For ikke andelshavere (købere) er alle priser +50%.
Alle priser er excl. moms

Takstblad 2016
Godkendt 7/3/2016

Advertisement