[AFLYST]Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Horsens Badmintonhal, Sognegårdsvej 4 tirsdag den 31. marts 2019 kl. 19:30

Dagsorden ifølge lovene:

  1.       Valg af dirigent
  2.       Formandens beretning
  3.       Fremlæggelse af revideret regnskab
  4.       Indkomne forslag
  5.       Valg af kasserer (Eigil Kjær Lauritzen er på valg)
  6.       Valg af bestyrelsesmedlem (Verner Jensen er på valg)
  7.       Valg af suppleant
  8.       Valg af revisor (Vagn Nedergaard er på valg)
  9.       Valg af revisorsuppleant
10.       Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. marts.

Bestyrelsen

Indrykkes i  Horsens Posten onsdag den 06. marts

Faktura til Eigil Kjær Lauritsen, Plantagevej 3, 8700  Horsens, 75625864